WEEKLY BROADCASTING SCHEDULE

समय आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार
५:००-५:३० भजन भजन भजन भजन भजन भजन भजन
५:३०-६:०० नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार
६:००-६:३० साझा खवर CIN साझा खवर CIN साझा खवर CIN साझा खवर CIN साझा खवर CIN साझा खवर CIN साझा खवर CIN
६:००-७:०० CIN Progrem CIN Progrem CIN Progrem CIN Progrem CIN Progrem CIN Progrem CIN Progrem
७:००-७:१५ स्वदेश गान स्वदेश गान स्वदेश गान स्वदेश गान स्वदेश गान स्वदेश गान स्वदेश गान
७:१५-७:३० बीबीसी बीबीसी बीबीसी बीबीसी बीबीसी बीबीसी बीबीसी
७:३०-८:०० राष्टिय जागरणका गित राष्टिय जागरणका गित शैनिक कार्यक्रम राष्टिय जागरणका गित जिबन रक्षा नेपालीको संविधान साझा नेपाल
८:००-८:१० थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
८:१०-९:०० परीवार नियोजन आधुनिक गित देश प्रदेश उज्यालो आधुनिक गित आधुनिक गित नेपाल चौतारी नेपाल चौतारी
९:००-९:१५ थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
९:१५-१०:०० साथी संग मनका कुरा नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित सेती काली नेपाली चलचित्रका गित
१०:००-१०:१५ थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
१०:१५-११:०० हिन्दी गीतहरु हिन्दी गीतहरु हिन्दी गीतहरु हिन्दी गीतहरु हिन्दी गीतहरु हिन्दी गीतहरु हिन्दी गीतहरु
११:००-११:०५ थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
११:०५-१२:०० लोक दोहरी गित लोक दोहरी गित लोक दोहरी गित लोक दोहरी गित लोक दोहरी गित लोक दोहरी गित हाम्रो चौतारी राम्रो दौतरी
१२:००-१२:१० थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
१२:१०-१:०० नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित नेपाली चलचित्रका गित
१:००-१:०५ थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
१:०५-२:०० पप गित पप गित पप गित पप गित पप गित पप गित पप गित
२:००-२:२० थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
२:२०-३:०० हिन्दी चलचित्रका गित हिन्दी चलचित्रका गित हिन्दी चलचित्रका गित हिन्दी चलचित्रका गित हिन्दी चलचित्रका गित चटपटे गरम मसला हिन्दी चलचित्रका गित
३ः००Цः३.१५ थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
३ः१५Ц४ः०० लोक गित लोक गित हाम्रो चौतारी राम्रो दौतरी लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित
४ः००Ц४.०५ थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
४ः०५Ц५ः०० आधुनीक गित आधुनीक गित आधुनीक गित आधुनीक गित आधुनीक गित आधुनीक गित आधुनीक गित
५ः००Ц५ः०५ थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार थाहा संचार
५ः०५Ц६ः०० माइतीको सन्देश लोक गित नेपाल कम्पन लोक गित नेपाल कम्पन माडी दोहरी साँझ लोक गित
६ः००Ц ६ः१५ नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार
६ः१५Ц७ः०० आधुनीक गित आधुनीक गित आधुनीक गित आधुनीक गित नयां पुस्ता सुन्ने लाइ सुनको माला साथी सँग मनका कुरा
७ः००Ц७ः३० लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित साथी सँग मनका कुरा
७ः३०Ц८ः०० साझा खवर साझा खवर साझा खवर साझा खवर साझा खवर साझा खवर साझा खवर
८.००Ц८.३० नेपाली रेडियो नेटर्वक नेपाली रेडियो नेटर्वक नेपाली रेडियो नेटर्वक नेपाली रेडियो नेटर्वक नेपाली रेडियो नेटर्वक नेपाली रेडियो नेटर्वक नेपाली रेडियो नेटर्वक
८ः३० Ц८ः४५ लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित लोक गित
८ः४५Ч९ः१५ विविसी नेपाली समाचार विविसी नेपाली समाचार विविसी नेपाली समाचार विविसी नेपाली समाचार विविसी नेपालीसमाचार विविसी नेपाली समाचार विविसी नेपाली समाचार
९ः१५Ч१०ः०० साझा सवाल(९.Ч९.४५нн) बहकिने मन श्रुती सम्बेग गजल गुन्जन पुरानो हिन्दी फिल्म श्रुती सम्बेग उज्यालो पुरानो हिन्दी फिल्म
१०ः००Ч१०ः१० नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार नारायणी समाचार
१०ः१०Ц११.०० khulduli.com/radio khulduli.com/radio khulduli.com/radio khulduli.com/radio khulduli.com/radio khulduli.com/radio khulduli.com/radio

© 2016 Radio Bharatpur. All Right Reserved. Powered by Fine Creation